Kardiologi (hjärtsjukdomar)

mediservice_hjarta_per-i

MediService utför specialistvård inom kardiologi (hjärtsjukdomar).

Med dr Per Insulander utreder och behandlar patienter med hjärtsjukdomar som till exempel kärlkrampssjukdom, uppföljning efter hjärtinfarkt, hjärtsvikt, högt blodtryck och alla slags rytmrubbningar (arytmier). EKG, ultraljudsundersökning av hjärtat och blodprover sker i samband med besöket på mottagningen.

Per Insulander har sedan många år ett nära samarbete med Hjärtkliniken på Karolinska universitetssjukhuset, där han tidigare varit verksam med utredning och behandling av arytmier och är fortsatt aktiv med forskning och undervisning. Fullständig utredning och bedömning inför avancerad s.k. ablationsbehandling utförs på mottagningen och något ytterligare besök på sjukhus inför ablationsbehandling behövs inte.

Landstingets patientavgifter, högkostnadsskydd och frikort gäller.

mediservice_hjarta_maskin

mediservice-vantrum-hjarta

mediservice-hjarta-maskin2

 

Till MediService startsidaTill MediService startsidaTill MediService startsidaTill MediService startsidaTill MediService startsidaTill MediService startsida